LT_Vidmantas_Vilnius

Vidmantas Liepuonius

Partneris

“Šiandien padaryk geriau, nei tai darei vakar!”

LT_Neringa_Vilnius

Neringa Glodenytė

Vyriausiasis apskaitos vadovas

“Kaip pasiklosi, taip ir miegosi!”

LT_Loreta_Utena

Loreta Pilipavičienė

Utenos filialo vadovas 

“Neklysta tik tie, kurie nieko nedaro!”