Kiekviena įmonė turi savo plėtros tikslus. Mes siūlome priemones, kurios padėtų įvertinti rezultatus ir nustatyti galimybes esamiems tikslams pasiekti.

Atsižvelgdami į Jūsų įmonės specifiką, reikalavimus ir strateginius tikslus, mes siūlome parengti:

  • verslo plano vykdymo ataskaitas;
  • biudžeto įvykdymo ataskaitas;
  • pinigų srautų ataskaitas;
  • pranešimus apie finansų patikrinimus;
  • finansų informacijos analizę ir paaiškinimą;
  • indeksavimo analizę;
  • taip pat kitas ataskaitas, kurios laikomos būtinomis.