Mūsų įsitikinimu, sėkmingos verslo veiklos pagrindas yra apgalvotas verslo planas – tai kelrodis siekiant įmonės finansinių tikslų. Reikiamu atveju jis taip pat leidžia akcininkams ir investuotojams įvertinti riziką, susijusią su įmonės veiklos efektyvumu.

 

Mes teikiame pagalbą:

  • planuojant pinigų srautus,
  • planuojant biudžetą,
  • rengiant verslo planą,
  • subalansuojant išteklius,
  • palaikant ryšius su bankais ir kitomis finansų struktūromis.