Vidaus auditas yra kontrolės mechanizmas, kuris padeda įmonės vadovams suprasti, kokia yra tikroji finansinė padėtis, suvokti realią situaciją, susijusią su įmonės perspektyvumu, taip pat įvertinti esamą riziką.

Mes siūlome:

  • atlikti įmonės finansinės padėties patikrinimą;
  • įvertinti skolų ir paskolų įsipareigojimus;
  • pateikti bet kokius kitokius objektyvius duomenis.